Informatică Economică FEAA Timisoara

Misiunea specializării Informatică Economică


Misiunea specializării Informatică EconomicăSpecializarea Informatică Economică (IE) a Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor - FEAA (fosta Facultate de Științe Economice) din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT), are misiunea de a pregăti economiști cu competențe bine definite în domeniul tehnologiilor informaționale și al sistemelor informatice pentru mediul de afaceri. În contextul actual al societății informaționale și al unei economii bazate pe cunoștințe, aceștia au capacitatea de a se adapta la mediul economic dinamic, global și sensibil la evoluția tehnologiilor informaționale.

Studiile universitare de licență asigură pregătirea de bază, cunoștințele fundamentale de administrare a afacerilor, precum și competențele din domeniul tehnologiilor informaționale specifice nivelului operațional din cadrul companiilor. Studiile masterale de aprofundare vizează formarea unei elite cu rol determinant în societatea informațională. Printr-o educație de înaltă calitate, absolvenții specializării Informatică Economică vor putea lucra în firme și organizații din aproape toate domeniile de activitate ca economiști specialiști în domeniul sistemelor informatice economice.

Informatică Economică

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara