Informatică Economică FEAA Timisoara

Discipline de specialitate


DOMENIUL: CIBERNETICA STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
SPECIALIZAREA: INFORMATICĂ ECONOMICĂ (IE)
FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ZI
FORMA DE FINALIZARE: LICENȚĂ UNIVERSITARĂ
TITLUL ACORDAT: ECONOMIST

Anul I I Sem.1

Discipline obligatorii:

 • CONTABILITATE FINANCIARĂ
 • BAZE DE DATE
 • MARKETING
 • MANAGEMENT
 • ECONOMETRIE (DD)
 • ENGLEZA/FRANCEZA/GERMANA PT. AFACERI ȘI CORESP. COMERC. (DF)
 • EDUCAȚIE FIZICĂ (DF)

Discipline opționale:

 • FISCALITATE (DC)
 • PREVIZIUNE ECONOMICĂ (DC)
 • INSTITUȚIILE ȘI ECONOMIA U.E. (DC)

Discipline facultative:

 • LIMBA STRĂINĂ (DF)

Anul I I Sem.2

Discipline obligatorii:

 • MEDII DE PROGRAMARE VIZUALA (DD)
 • REȚELE DE CALCULATOARE (DS)
 • PIEȚE DE CAPITAL (DC)
 • BAZE DE DATE AVANSATE (DS)
 • CONTABILITATE DE GESTIUNE (DS)
 • ENGLEZA/FRANCEZA/GERMANA PT. AFACERI ȘI CORESP. COMERC. (DF)
 • PRACTICĂ DE SPECIALITATE* (DS)

Discipline opționale:

 • STRUCTURI DE DATE (DS)
 • MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE (DC)
 • PUBLICITATE ȘI PROMOVAREA VÂNZĂRILOR (DC)

Discipline facultative:

 • DREPT COMUNITAR (DC)
 • LIMBA STRĂINĂ (DF)

Anul I I I Sem.1

Discipline obligatorii:

 • PROGRAMARE ORIENTATĂ PE OBIECTE (DS)
 • ANALIZA SISTEMELOR INFORMAȚIONALE (DS)
 • PROGRAMARE INTERNET (DS)
 • GESTIUNEA FINANCIARĂ A ÎNTREPRINDERII (DC)

Discipline opționale:

 • COMUNICARE ȘI NEGOCIERE ÎN AFACERI (DC)
 • MANAGEMENTUL PROIECTELOR INFORMATICE (DS)
 • SISTEME INFORMATICE INTEGRATE (DS)

Discipline facultative:

 • DESIGN MULTIMEDIA (DS)

Anul I I I Sem.2

Discipline obligatorii:

 • ANALIZA ECONOMICO FINANCIARĂ (DS)
 • AFACERI ELECTRONICE (DS)
 • SISTEME INFORMATICE PENTRU ASISTAREA DECIZIILOR (DS)
 • PROIECTAREA SISTEMELOR INFORMATICE ECONOMICE (DS)

Discipline opționale:

 • OPERAȚIUNILE INSTITUȚIILOR DE CREDIT (DC)
 • SECURITATEA ȘI CONTROLUL SISTEMELOR INFORMATICE ECONOMICE (DS)
 • SISTEME INTELIGENTE ÎN ECONOMIE (DS)

Discipline facultative:

 • ASIGURĂRI COMERCIALE (DC)

Descarca PDF Descarcă Planul de învățământ

Informatică Economică

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara