Informatică Economică FEAA Timisoara

Competențe dobândite


Competenţe dobânditeAcestea se înscriu în suplimentul diplomei de absolvire a studiilor universitare de licență.

  • competente generale, fundamentale în domeniul economic specifice nivelului operațional;
  • competente în domeniul tehnologiilor informaționale și al sistemelor informatice pentru afaceri;

Capacitatea de abordare interdisciplinară a proceselor, activităților economice, precum și a tehnologiilor și sistemelor informatice de susținere a acestora conduce la cristalizarea următoarelor:

  • competențe specifice analizei, modelării și implementării sistemelor informaționale pentru afaceri;
  • competențe specifice administrării bazelor de date;
  • competențe specifice proiectării și implementării site-urilor Web și soluțiilor de e-business;
  • competente specifice implementării unor sisteme informatice integrate pentru afaceri;
  • competențe specifice managementului proiectelor de dezvoltare TI pentru mediul de afaceri.

Informatică Economică

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara