Informatică Economică FEAA Timisoara

Sisteme informaționale pentru afaceri - SIA


Studii aprofundate - Master
Domeniul: Informatică Economică
Specializarea: Sisteme informaționale pentru afaceri (SIA)

Descarcă Planul de învăţământ Descarcă Planul de învățământ

Plan de învățământ

Anul I


Discipline obligatorii

 • Business Intelligence (Business Intelligence)
 • Managementul documentelor (Document Management)
 • Modelarea proceselor de afaceri (Business Process Modeling)
 • Elemente de ingineria programării specifice sistemelor informatice pentru afaceri (Computer Programming for Business Information Systems)
 • Reglementări în spațiul virtual (Virtual Space Regulation)
 • Tehnologii Web (Web Technologies)
 • Managementul informațiilor și al cunoștințelor (Information and Knowledge Management)
 • Dezvoltarea avansată a sistemelor informaționale pentru afaceri (Advanced Business Information Systems Development)

Discipline opționale

 • Management și comportament organizațional (Management and Organizational Behaviour)
 • Finanțe manageriale (Managerial Finance)

Discipline facultative

 • Metodologia cercetării (Research Methodology)
 • Academic writing
 • Limbă străină pentru afaceri (Foreign Languages for Business)

Anul II


 • Site-uri web și Afaceri online. Proiectare, optimizare, promovare (Websites & Online Businesses. Design, Optimisation and Promotion)
 • Sisteme informatice integrate pentru afaceri (Enterprise Information Systems)
 • Auditul sistemelor informaționale (Information Systems Auditing)
 • Organizații colaborative. Sisteme colaborative (Collaborative Organizations. Collaborative Systems)
 • Managementul proiectelor informatice (IT Project Management)
 • Marketing-ul produselor și serviciilor IT&C (IT Products and Services Marketing)
 • Practică de specialitate & Simularea afacerilor (Internship. Business Simulation)

Discipline opționale

 • Securitate informatică (Information Systems Security)
 • Tehnologii și aplicații mobile pentru afaceri (Mobile Technologies and Applications for Business)

Agenția de ranking “EDUNIVERSAL”, binecunoscută în sectorul educației superioare, a selectat în 2011, programul de master “Sisteme informaționale pentru afaceri” în TOP 100 worldwide Best Masters of E-Business.

Informatică Economică

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara