Skip to main content

SIA
Sisteme informaționale pentru afaceri

Studii aprofundate - Master
Domeniul: Informatică Economică
Specializarea: Sisteme informaționale pentru afaceri (SIA)
Draxlmaier Group

În armonie cu misiunea Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, programul de master „Sisteme informaționale pentru afaceri” contribuie la consolidarea unui proces educațional de elită, la formarea unor viitori specialiști cu valențe multiple, capabili să facă față provocărilor noii economii bazate pe cunoaștere.

Începând cu anul universitar 2014-2015, programul de master beneficiază de sprijinul companiei Draxlmaier Group în calitate de partener corporativ exclusiv. Este avută în vedere actualizarea curriculei universitare, precum și implicarea în susținerea seminariilor practice la nivelul disciplinelor Sisteme informatice integrate pentru afaceri,  Programare ABAP,  Dezvoltarea avansată a sistemelor informaționale pentru afaceri,  Raportări avansate pentru afaceri  și  Sisteme informatice integrate avansate. Protocolul de colaborare dintre Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor și Draxlmaier Group prevede totodată acordarea unor internship-uri pentru studenții masteranzi și se constituie într-un exemplu de bună practică în domeniul parteneriatelor „Universitate – Mediu de afaceri”.    

Masterul de „Sisteme informaționale pentru afaceri” este inclus in TOP 100 World Wide Best Masters Of E-Business de către Agenția de ranking „EDUNIVERSAL”, binecunoscută în sectorul educației superioare. Posibilitățile de carieră includ poziții ca: analist-proiectant de sisteme informaționale pentru afaceri; proiectant de soluții de tip e-business; consultant/implementator de soluții ERP; auditor de sisteme informaționale pentru afaceri; manager de proiecte informatice; cariere în cele mai diverse domenii de activitate economică.Planul de învățământ

 • DISCIPLINE OBLIGATORII

  • Business Intelligence (Business Intelligence)
  • Sisteme informatice integrate pentru afaceri (Enterprise Information Systems)
  • Modelarea proceselor de afaceri (Business Process Modeling)
  • Elemente de ingineria programării specifice sistemelor informatice pentru afaceri (Computer Programming for Business Information Systems)
  • Reglementări în spațiul virtual (Virtual Space Regulation)
  • Tehnologii Web (Web Technologies)
  • Programare ABAP (ABAP Programming)
  • Dezvoltarea avansată a sistemelor informaționale pentru afaceri (Advanced Business Information Systems Development)

  DISCIPLINE OPȚIONALE

  • Management și comportament organizațional (Management and Organizational Behaviour)
  • Finanțe manageriale (Managerial Finance)

  DISCIPLINE FACULTATIVE

  • Metodologia cercetării (Research Methodology)
  • Academic writing
  • Limbă străină pentru afaceri (Foreign Languages for Business)
 • DISCIPLINE OBLIGATORII

  • Site-uri web și Afaceri online. Proiectare, optimizare, promovare (Websites & Online Businesses. Design, Optimisation and Promotion)
  • Managementul documentelor (Document management)
  • Auditul sistemelor informaționale (Information Systems Auditing)
  • Raportări avansate pentru afaceri (Advanced Business Reporting)
  • Managementul proiectelor informatice (IT Project Management)
  • Marketing-ul produselor și serviciilor IT&C (IT Products and Services Marketing)
  • Practică de specialitate / Simularea afacerilor /Modelarea afacerilor (Internship / Business Simulation / Business Modeling)

  DISCIPLINE OPȚIONALE

  • Securitate informatică (Information Systems Security)
  • Tehnologii și aplicații mobile pentru afaceri (Mobile Technologies and Applications for Business)

  DISCIPLINE FACULTATIVE

  • Sisteme informatice integrate avansate (Advanced Enterprise Information Systems)
Planul de învățământ