Informatică Economică FEAA Timisoara

Sisteme informatice financiar-bancare - SIFB


Studii aprofundate - Master
Domeniul: Informatică Economică
Specializarea: Sisteme informatice financiar-bancare (SIFB)

Descarcă Planul de învăţământ Descarcă Planul de învățământ

Plan de învățământ

Anul I


Discipline obligatorii

 • Baze de date. Tehnici avansate de interogare (Databases. Advanced Querying Techniques)
 • Rețele de calculatoare și tehnici de comunicație (Computer Networks and Communication Techniques)
 • Organizare și operațiuni bancare (Bank Organization and Banking Operations)
 • Management bancar (Banking Management)
 • Groupware (Groupware)
 • Finanțe manageriale (Managerial Finance)
 • Sisteme informatice de asistare a deciziei financiare (Financial Decision Support Systems)
 • Managementul riscurilor bancare (Banking Risk Management)

Discipline opționale

 • Dezvoltarea sistemelor informaționale financiar bancare (Financial-Banking Information Systems Development)
 • Managementul informațiilor și al cunoștințelor (Information and Knowledge Management)

Discipline facultative

 • Metodologia cercetării (Research Methodology)
 • Academic Writing
 • Limbă străină pentru afaceri (Foreign Languages for Business)

Anul II


 • Business Intelligence. Analiza datelor financiar-bancare (Business Intelligence. Financial-Banking Data Analysis)
 • Sisteme e-Banking (e-Banking Systems)
 • Analiza operațiunilor financiar-bancare (Financial-Banking Operations Analysis)
 • Securitate informatică (Informatic Security)
 • Soluții SaaS financiar-bancare (Financial-Banking SaaS Solutions)
 • Piețe de capital (Capital Markets)
 • Sisteme electronice de decontare (Electronic Settlement Systems)
 • Practică de specialitate. & Simulări financiar-bancare (Internship. Financial-Banking Simulations)

Informatică Economică

Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor Timișoara